Висока техничка школа струковних студија у школској 2015/2016. години врши упис студената:

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА: КОНКУРС

 

Програми Број студената
Управљање друмским саобраћајем 10
Инжењерска екологија 16
Информационе технологије и системи 11