Висока техничка школа струковних студија у школској 2015/2016. години врши упис студената:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - ПРВИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА: КОНКУРС

Програми Буџет

Плаћање
школарине

Пријемни
Информатика 40 50 Математика
Друмски саобраћај 40 50 Математика
Урбано инжењерство 20 20 Математика
Мотори и возила 20 20 Математика

 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ – ДРУГИ СТЕПЕН ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА: КОНКУРС

Програми Број студената
Управљање друмским саобраћајем 16
Инжењерска екологија 16
Информационе технологије и системи 15

 

Опширније: Конкурс за упис 2015/2016.